לוין נחום, אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל - התכתבות, הדפסה, עברית

01.01.1963 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 129 - 6/ 4

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה