לוין נחום, מרכז הבניה: התכתבות, פרוטוקול, תכנית, הצעה - הדפסה, כתב יד, עברית

01.01.1963 - 31.12.1963

סימול התיק : פ 129 - 6/ 3

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה