לוין נחום, האגודה "לעתיד התעשיה": מטרות, מצעים, מכתבים, קטעי עתונות - הדפסה, עברית, אנגלית

01.01.1953 - 31.12.1953

סימול התיק : פ 129 - 6/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה