לוין נחום, התכתבות עם מוסדות בארץ - הדפסה, כתב יד, עברית

01.01.1937 - 31.12.1967

סימול התיק : פ 129 - 5/ 3

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה