לוין נחום, התכתבות עם עתונים, אמצעי תקשורת - דו"חות, הדפסה, כתב יד, עברית, אנגלית, רוסית

01.01.1938 - 31.12.1966

סימול התיק : פ 129 - 5/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה