לוין נחום, התכתבות עם שלמה יעקובי - הדפסה, כתב יד, אנגלית, רוסית

01.01.1936 - 31.12.1938

סימול התיק : פ 129 - 2/ 14

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה