לוין נחום, התכתבות עם ג'ורדג' מונדלק - הדפסה, אנגלית

01.01.1956 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 129 - 2/ 13

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה