לוין נחום, התכתבות עם שמואל מאירוביץ - כתב יד, רוסית

01.01.1939 - 31.12.1941

סימול התיק : פ 129 - 2/ 12/ 2

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: משוער