לוין נחום, התכתבות עם שמואל מאירוביץ - כתב יד, רוסית

01.01.1937 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 129 - 2/ 12/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה