לוין נחום, התכתבות עם מונטה הריס - הדפסה, כתב יד, אנגלית

01.01.1960 - 31.12.1965

סימול התיק : פ 129 - 2/ 10

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה