לוין נחום, התכתבות עם הארי הורביץ - הדפסה, כתב יד, אנגלית

01.01.1951 - 31.12.1964

סימול התיק : פ 129 - 2/ 8

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה