לוין נחום, התכתבות עם א. גולמבו - כתב יד, אנגלית

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : פ 129 - 2/ 7

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה