לוין נחום, התכתבות עם יוסף דלסקי - הדפסה, אנגלית

01.01.1952 - 31.12.1959

סימול התיק : פ 129 - 2/ 6

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה