לוין נחום, התכתבות עם אברהם אברהמס - הדפסה, אנגלית

01.01.1937 - 31.12.1942

סימול התיק : פ 129 - 2/ 3

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה