לוין נחום, התכתבות עם יוענה וזאב ז'בוטינסקי - הדפסה, כתב יד, אנגלית, רוסית

01.01.1937 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 129 - 2/ 1

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה