לוין נחום, התכתבות עם אשתו, הרצליה לוין - הדפסה, כתב יד, רוסית, אנגלית

01.01.1937 - 31.12.1957

סימול התיק : פ 129 - 1/ 10

שייך לארכיון: לוין נחום
סוג התאריך: שנה נכונה