לוין אריה, מכתב למערכת עיתון "המשקיף": "עם האסירים והעולים לגרדום"

01.01.1940 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 128 - 3

שייך לארכיון: לוין אריה
סוג התאריך: משוער