לוין אריה, התכתבות

01.01.1943 - 31.12.1968

סימול התיק : פ 128 - 2

שייך לארכיון: לוין אריה
סוג התאריך: משוער