דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם רחבעם זאבי, "מולדת" מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1987
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 53
הכט ראובן, התכתבות עם ערי ז'בוטינסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 54
הכט ראובן, התכתבות עם שמואל (סם) טאו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 55
הכט ראובן, התכתבות עם שלמה יונגמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 56
הכט ראובן, התכתבות עם שמשון יוניצ'מן (Younitchman) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 57
הכט ראובן, התכתבות עם גאולה כהן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1973
עד תאריך: 31/12/1979
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 58
סימול פ 124 - 3/ 59
הכט ראובן, התכתבות עם מאיר כהן אבידב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 60
הכט ראובן, התכתבות עם אלישע כץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 61
הכט ראובן, התכתבות עם שמואל כץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 62