דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם יהודית בן אליעזר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 14
הכט ראובן, התכתבות עם יהודה בן מאיר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 31/12/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 15
הכט ראובן, התכתבות עם יצחק בן עמי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1977
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 16
הכט ראובן, התכתבות עם שמואל בן ציון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 17
הכט ראובן, התכתבות עם דוד בר אילן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1981
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 18
הכט ראובן, התכתבות עם ולדיסלב גוטמן (Guttmann) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 19
הכט ראובן, התכתבות עם לודוויג גוטסמן (Gottesmann) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 20
הכט ראובן, התכתבות עם רונלד גולדברגר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 21
הכט ראובן, התכתבות עם ישראל גולדשטיין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 22
הכט ראובן, התכתבות עם פטר גושטוני (Gosztony) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 23