דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 361-370 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, קטעי עיתונים גרמנים ושוויצרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 11
הכט ראובן, הצה"ר צרפת - פרסומים, קטעי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 12
הכט ראובן, הצה"ר צרפת - ביוליטינים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 13
הכט ראובן, ועד אסירי ציון בלונדון - פרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 14
הכט ראובן, הוועד הפועל של ברית הצה"ר - קטעי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 15
הכט ראובן, Radio Bulletin - פרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 16
הכט ראובן, הצה"ר ארצות הברית - פרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 17
סימול פ 124 - 11/ 1/ 18
הכט ראובן, האצ"ל - פרסומים, קטעי עיתונים, מאמרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 11/ 1/ 19