דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 331-340 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם שונים בנושא משפט קסטנר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1961
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 11/ 3
הכט ראובן, משפט קסטנר - קטעי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 11/ 4
סימול פ 124 - 9/ 14
סימול פ 124 - 9/ 15
סימול פ 124 - 9/ 16
הכט ראובן, התכתבות בנושא פרס ז'בוטינסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 17
הכט ראובן, ספר תולדות האצ"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 18
סימול פ 124 - 9/ 19