דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 321-330 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, גרוש יהודי הונגריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 3
סימול פ 124 - 9/ 4
סימול פ 124 - 9/ 5
סימול פ 124 - 9/ 6
הכט ראובן, גולי אפריקה - התכתבות, מאמרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 7
הכט ראובן, משפט דב גרונר - דו"ח מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 9
סימול פ 124 - 9/ 10
סימול פ 124 - 9/ 11/ 1
הכט ראובן, משפט קסטנר - עדויות, פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 9/ 11/ 2