דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 301-310 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, עלייה ב', התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 7/ 6
הכט ראובן, עלייה ב', קטעי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 31/12/1983
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 7/ 7
סימול פ 124 - 8/ 2
הכט ראובן, הוועד העברי לשחרור לאומי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 8/ 3
סימול פ 124 - 8/ 4
סימול פ 124 - 8/ 5
סימול פ 124 - 8/ 8