דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 241-250 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם מכללת יהודה ושומרון באריאל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 30
הכט ראובן, התכתבות עם "האומה" - רבעון למחשבה לאומית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 31
הכט ראובן, התכתבות עם Jordan is Palestine International Committee מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1987
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 32
הכט ראובן, התכתבות עם המועצה הישראלית ליחסי חוץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1988
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 33
הכט ראובן, משרד החוץ, מחלקת הסברה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1988
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 34
הכט ראובן, התכתבות עם שגרירויות וקונסוליות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 36
הכט ראובן, התכתבות עם "הירדן" - שבועון ארץ ישראלי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 37
הכט ראובן, התכתבות עם Dawn Publishing Company מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1991
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 38
סימול פ 124 - 5/ 39