דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 211-220 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, תרומות הכט למוסדות ציוניים בשוויץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 53
הכט ראובן, ליגה עברית ימית - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 1
סימול פ 124 - 5/ 2
סימול פ 124 - 5/ 3
הכט ראובן, התכתבות עם עורכי עיתונים בשווייץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 4
הכט ראובן, מחלקת העיתונות והרדיו בשווייץ - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 5
הכט ראובן, התכתבות עם The Jewish Standard מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 6
הכט ראובן, משרד הפנים של באווריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 7
הכט ראובן, ארגונים ומוסדות שונים בחו"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 8
הכט ראובן, המרכז הארץ ישראלי בשווייץ - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 5/ 9