דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 191-200 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, הצה"ר ארצות הברית - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 33
הכט ראובן, הצה"ר בריטניה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 34
הכט ראובן, הצה"ר גרמניה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 35
הכט ראובן, הצה"ר סין - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 36
הכט ראובן, הצ"ח צרפת - פרוטוקולים מישיבות (גרמנית) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 37
סימול פ 124 - 4/ 38
הכט ראובן, הצה"ר שוויץ - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 39
סימול פ 124 - 4/ 40
הכט ראובן, הצה"ר שוויץ - אחדות הציונים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 41
סימול פ 124 - 4/ 42