דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם אישים, באות ל' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 2
הכט ראובן, התכתבות עם אישים, באות ר' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 3
הכט ראובן, התכתבות עם אישים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 4
הכט ראובן, התכתבות עם אישים וארגונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 5/ 1
הכט ראובן, התכתבות עם אישים וארגונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1980
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 5/ 2
הכט ראובן, התכתבות עם אישים וארגונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1988
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 6
הכט ראובן, התכתבות בנושא הצלה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 7
הכט ראובן, התכתבות עם אהרון אבן חן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 1
הכט ראובן, התכתבות עם אריה אבנרי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 2
הכט ראובן, התכתבות עם אורנשטיין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 3