דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 181-190 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, ברית חיילי אצ"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 23
הכט ראובן, ברית חיילי אצ"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 24
הכט ראובן, קרן תל חי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 25
סימול פ 124 - 4/ 27
הכט ראובן, נשיאות הצ"ח בלונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 28
הכט ראובן, נשיאות הצ"ח בלונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 29
סימול פ 124 - 4/ 30
הכט ראובן, הנהלת הצה"ר בפאריס - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 31
סימול פ 124 - 4/ 32