דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 171-180 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם מוסדות בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1987
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 13
הכט ראובן, שלטון בית"ר בארץ ישראל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 14
הכט ראובן, רפי - הרשימה הממלכתית - ע"מ - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 31/12/1975
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 15
הכט ראובן, "גוש אמונים" - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1976
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 16
הכט ראובן, מכון ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1952
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 17
הכט ראובן, המסדר על שם ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 18
הכט ראובן, מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1990
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 19
הכט ראובן, מוזיאון האצ"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1987
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 20
הכט ראובן, חטיבת ותיקי תנועת ז'בוטינסקי - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 21
הכט ראובן, ארגון ראשוני אצ"ל - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 4/ 22