דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 151-160 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם אדמונד שכטר (Schechter) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1971
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 133
הכט ראובן, התכתבות עם דב שילנסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 134
הכט ראובן, התכתבות עם משה שמיר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1971
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 135
הכט ראובן, התכתבות עם דוד שפירא מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1971
עד תאריך: 31/12/1983
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 136
הכט ראובן, התכתבות עם סמואל שפס (Scheps) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 137
הכט ראובן, התכתבות עם אדולף שרייבר (Schreiber) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 138
הכט ראובן, התכתבות עם אריאל שרון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1974
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 139
הכט ראובן, התכתבות עם ד"ר אלי תבין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 140
סימול פ 124 - 4/ 1