דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 131-140 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם יחיאל קדישאי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 113
הכט ראובן, התכתבות עם הנס קונר (Cuehner) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 114
הכט ראובן, התכתבות עם טדי קולק מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 115
הכט ראובן, התכתבות עם הארי קונובר (Conover) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 116
הכט ראובן, התכתבות עם יצחק קורלנד (Kurland) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 117
הכט ראובן, התכתבות עם אימרה קלמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 118
הכט ראובן, התכתבות עם יוסף קלרמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 119
הכט ראובן, התכתבות עם הנס קליי (Klee) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 120
הכט ראובן, התכתבות עם ה.ר. קניקרבוקר (Knickerbocker) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 121
הכט ראובן, התכתבות עם ד"ר צבי קנטור מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 122