דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 121-130 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם קלוד פורמן (Furman) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 103
הכט ראובן, התכתבות עם מונטי נועם פנקובר (Pankower) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1980
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 104
הכט ראובן, התכתבות עם הרמן פקלר (Fekler) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 105
הכט ראובן, התכתבות עם בנימין גלעד-פראגר (Prager) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 106
הכט ראובן, התכתבות עם ג'והן פרדריקס (Fredricks) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1969
עד תאריך: 31/12/1981
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 107
הכט ראובן, התכתבות עם אהרון צבי פרופס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1977
עד תאריך: 31/12/1977
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 108
הכט ראובן, התכתבות עם סלומון פרידריך (Friedrich) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 109
הכט ראובן, התכתבות עם וויליאם פרל (Perl) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1975
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 110
הכט ראובן, התכתבות עם וויליאם פרל (Perl) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1990
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 111
הכט ראובן, התכתבות עם מרדכי צפורי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 112