דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 111-120 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם לוסי אלברט סטרה (Stara) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1981
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 93
הכט ראובן, התכתבות עם הארי לואיס סלדן (Selden) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1979
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 94
הכט ראובן, התכתבות עם ל' סנדר (Sender) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 95
הכט ראובן, התכתבות עם אברהם סאקייר (Sakier) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1972
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 96
הכט ראובן, התכתבות עם ד"ר אריאל ספטוטל (Septotel) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 97
הכט ראובן, התכתבות עם אליהו עמיקם מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 98
הכט ראובן, התכתבות עם רולף פאולס (Pauls) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 99
הכט ראובן, התכתבות עם יוסף פאלק (Falk) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 100
סימול פ 124 - 3/ 101
הכט ראובן, התכתבות עם פייר ואן פאסן (van Paassen) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 102