דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 101-110 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם ארנולד מרגלית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 83
הכט ראובן, התכתבות עם יעקב מרידור מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 84
הכט ראובן, התכתבות עם דן מרידור מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 85
הכט ראובן, התכתבות עם שמואל מרלין (Merlin) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 86
הכט ראובן, התכתבות עם שלמה מרקוביץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 87
הכט ראובן, התכתבות עם יוסף נדבה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1981
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 88
הכט ראובן, התכתבות עם מאיר יהושע נירנברגר (Nurenberger) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 89
הכט ראובן, התכתבות עם דוד ניב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 90
הכט ראובן, התכתבות עם שלמה נקדימון מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1982
עד תאריך: 31/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 91
הכט ראובן, התכתבות עם דן סגרה (Segre) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 92