דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 91-100 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, התכתבות עם הרמן לנדאו מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1969
עד תאריך: 31/12/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 73
הכט ראובן, התכתבות עם לודוויג לשלו (Laszlo) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 74
הכט ראובן, התכתבות עם חיים ושולמית לסקוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1970
עד תאריך: 31/12/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 75
הכט ראובן, התכתבות עם אריה לפיד מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1979
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 76
הכט ראובן, התכתבות עם וולטר לקויר (Laqueur) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1980
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 77
הכט ראובן, התכתבות עם חוסה מונטלברן (Montalverne) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 78
הכט ראובן, התכתבות עם חביב מירקהור (Mirakhore) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 79
הכט ראובן, התכתבות עם יוסף מירלמן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 80
הכט ראובן, התכתבות עם ג'ורג' מנטלו (Mantello) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 81
הכט ראובן, התכתבות עם רוזוול מקללנד (McClelland) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 3/ 82