דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 420 פריטים

עזרה
הכט ראובן, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 11/09/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 1
הכט ראובן, תעודות אישיות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 2
הכט ראובן, תעודות משירותו הצבאי בשוויץ מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 3
סימול פ 124 - 1/ 4
הכט ראובן, מכתבי המלצה ואישורים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1909
עד תאריך: 31/12/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 5
הכט ראובן, בקשת ויזה לאנגליה, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 6
הכט ראובן, אישורי כניסה ובקשות לויזה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 7
הכט ראובן, כרטיסים ופנקסים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1970
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 8
הכט ראובן, מעטפות, גלויות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1950
עד תאריך: 31/12/1960
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 1/ 9
הכט ראובן, התכתבות עם אישים, באות ב' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 124 - 2/ 1