סטרליץ יוסף, מכתבים מאת חנוך, מיכאל, מרדכי סטרליץ אל פסיה ויוסף סטרליץ

סימול התיק : פ 425 - 2

שייך לארכיון: סטרליץ יוסף
מצב החומר: סרוק

תוכן

מכתבים האחים חנוך קלעי סטרליץ, מיכאל סטרליץ ו-מרדכי סטרליץ ממחנה המעצר לטרון, כלא עכו ומחנות המעצר באפריקה: אסמרה, גילגיל , אל הוריהם פסיה ויוסף סטרליץ, כפר סבא.
בתיק גם: מכתבים מאת אלחנן קרמר.
בכספת מיכל 5. נסרק.