סטרליץ יוסף, פרסומים, קבלות, הודעות, תצלומים.

01.01.1945 - 31.12.1964

סימול התיק : פ 425 - 1

שייך לארכיון: סטרליץ יוסף

תוכן

עתוני מחנות המעצר באפריקה: "בגלות סודן",
תכניות של "במתנו " , תווים של "הורה גילגיל",(1945 - 1948); הודעות של אגודת גולי קניה;
חומר הקשור בבניו של יוסף סטרליץ - חנוך, מרדכי, מיכאל: קבלות על תשלומים לאגודת "לאסירינו", כרטיס "שנה טובה" וכרטיס "יום ז'בוטינסקי"
תצלומים ממבצע זאב ז'בוטינסקי שב למולדת.