יפת יהודית, אזכרות, חוברת זכרון.

30.06.1944 - 05.07.1944

סימול התיק : פ 111 - 6

שייך לארכיון: יפת יהודית

תוכן

אזכרות ליום השלושים, חוברת זכרון ליום השלושים.