יפת יהודית, שונות.

01.01.1938 - 01.06.1944

סימול התיק : פ 111 - 5

שייך לארכיון: יפת יהודית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתב-ברכה לראש השנה, קבלה מנציבות בית"ר בארץ ישראל, כרטיס
השתתפות בסמינריון להתעמקות בתורתו של ז.ז'בוטינסקי, מפת אירופה.