יפת יהודית, התכתבות.

12.07.1938 - 06.08.1942

סימול התיק : פ 111 - 2

שייך לארכיון: יפת יהודית

תוכן

התכתבות עם: הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, מפקד קן בית"ר תל-אביב דוד שטרן, אייזיק רמבה.
נושאים עיקריים: בקשה לשחרר מתפקידה בבית"ר מסבת למודים, בקשה לעזרה כספית, איחולים להחלמה מהירה.