יפת יהודית, תעודות בית"ר והצ"ח.

01.01.1939 - 01.06.1944

סימול התיק : פ 111 - 1

שייך לארכיון: יפת יהודית
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעודות בית"ר ארץ ישראל סניף תל-אביב; תעודת הצ"ח 1938.