דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-7 מתוך 7 פריטים

יפה עדה, פרטים ביוגרפיים מתאריך: 01/01/1907
עד תאריך: 25/11/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 110 - 1
יפה עדה, תעודות, קבלות מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 110 - 2
יפה עדה, תעודות רפואיות מתאריך: 12/11/1951
עד תאריך: 12/11/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 110 - 3
סימול פ 110 - 4
יפה עדה, מודעת אבל מתאריך: 25/11/1951
עד תאריך: 25/11/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 110 - 7