יעקבי שלמה, מאמרים ורשימות לזכרו - קטעי עתונים

01.12.1939 - 31.12.1940

סימול התיק : פ 108 - 5

שייך לארכיון: יעקבי שלמה
סוג התאריך: משוער