יעקבי שלמה, התכתבות עם שונים

01.01.1920 - 31.12.1920

סימול התיק : פ 108 - 3

שייך לארכיון: יעקבי שלמה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק גם:
מכתב מיוענה ז'בוטינסקי