יעקבי שלמה, התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי

01.01.1933 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 108 - 2

שייך לארכיון: יעקבי שלמה
סוג התאריך: שנה נכונה