הרוזן יעקב, 'נשכחות על עמק חולה'. חוברת של יעקב הרוזן.

01.11.1952 - 10.08.1964

סימול התיק : פ 78 - 2

שייך לארכיון: הרוזן יעקב
סוג התאריך: משוער

תוכן

יובלו של זליג סוסקין במלאת לו שמונים שנה.
"כשבוריס מלך בולגריה הלל את ז'בוטינסקי", מאמר בעתון "חרות" מאת יעקב הרוזן