הרוזן יעקב, התכתבות עם אישים ומוסדות

20.02.1933 - 17.03.1947

סימול התיק : פ 78 - 1

שייך לארכיון: הרוזן יעקב

תוכן

התכתבות עם: אייזיק רמבה, ג'יימס א.מלקולם, ג'ורג' פיקו ( ,(PICOT יוסף שכטמן, השלטונות הבריטים בפלסטינה, שגרירות ארה"ב בפריס, משרד החוץ בצרפת.
נושאים עיקריים: על מכתבו של ג'יימס מלקולם לועדת פיל; מכתבי תודה על משלוח ספרו של רזניק; על זכות היהודים לארץ ישראל.