דרליץ' יהושע, התכתבות עם ג.א.ו., משרד כללי לאספקה צבאית

01.01.1942 - 31.12.1942

סימול התיק : פ 72 - 2/ 3

שייך לארכיון: דרליץ' יהושע
סוג התאריך: שנה נכונה